خدمات این شرکت

Demo Image

حمل کالا به تمام جزایر ایران و سایر کشورهای حوزه خلیج فارس با سرویبس های منظم

آدرس ما

Demo Image

ایران - هرمزگان - بندرعباس - تقاطع بلوار طالقانی و صیادان - ساختمان دریایی - طبقه چهارم - واحد ۱۲

 • NAME OF SHIP TUG MARSOL 7
  PORT OF REGISTRY DPR KOREA
  NUMBER OF REGISTRY 176352
  DATE OF REGISTRY  
  TYPE OF VESSEL TUG BOAT
  IMO NUMBER 9353319
  GROSS TONS 287 TON
  NET TONS 86 TON
  HULL MATERIAL STEEL
  LENGTH 28.53 M
  BREADTH 8.54 M
  DEPTH 4.00 M
  YEAR BUILT 2005
  PLACE OF BUILT SINGAPORE
  CLASS SOCIETY  
  NO.OF PROPELLER (S) 2
  CALL SIGN HMVT6
  POWER (KW) 746 KW
  TYPE OF MAIN ENGINES 2*6CYL.
  NO.OF MAIN ENGINES  
  MAX.SPEED  
 • NAME OF SHIP TUG TALESH
  PORT OF REGISTRY BANDAR ABBAS
  NUMBER OF REGISTRY 11531
  DATE OF REGISTRY 14.05.2007
  TYPE OF VESSEL TUG BOAT
  IMO NUMBER 9208253
  GROSS TONS 113 TON
  NET TONS 34 TON
  HULL MATERIAL STEEL
  LENGTH 23.17 M
  BREADTH 7 M
  DEPTH 2.90 M
  YEAR BUILT 1998
  PLACE OF BUILT INDONESIA
  CLASS SOCIETY ASIA
  NO.OF PROPELLER (S) 2
  CALL SIGN 9 B RT
  POWER (KW) 692 KW
  TYPE OF MAIN ENGINES 2*7CYL.
  NO.OF MAIN ENGINES CUTERPILLAR
  MAX.SPEED ----
 • NAME OF SHIP TUG NEGIN DARYA
  PORT OF REGISTRY BANDAR ABBAS
  NUMBER OF REGISTRY 870
  DATE OF REGISTRY 06.04.2004
  TYPE OF VESSEL TUG BOAT
  IMO NUMBER 8890906
  GROSS TONS 157 TON
  NET TONS 47 TON
  HULL MATERIAL STEEL
  LENGTH 22.06 M
  BREADTH 7.8 M
  DEPTH 3.4 M
  YEAR BUILT 1995
  PLACE OF BUILT CHINA
  CLASS SOCIETY ICS
  NO.OF PROPELLER (S) 2
  CALL SIGN 9 B A J
  POWER (KW) 2*447 KW
  TYPE OF MAIN ENGINES 2 ENG.&2*7 CYL
  NO.OF MAIN ENGINES CUMMINS
  MAX.SPEED 7 KNOTS
 • NAME OF SHIP TUG MOHAJER
  PORT OF REGISTRY BANDAR ABBAS
  NUMBER OF REGISTRY 11281
  DATE OF REGISTRY 10.09.1991
  TYPE OF VESSEL TUG BOAT
  IMO NUMBER ---
  GROSS TONS 90.16 TON
  NET TONS 32.90 TON
  HULL MATERIAL STEEL
  LENGTH 23.00 M
  BREADTH 6.60 M
  DEPTH 3.15 M
  YEAR BUILT ---
  PLACE OF BUILT ANDONESIA
  CLASS SOCIETY ASIA
  NO.OF PROPELLER (S) 1
  CALL SIGN ---
  POWER (KW) 415 HP
  TYPE OF MAIN ENGINES 1*6 CYL.
  NO.OF MAIN ENGINES CUTERPILLAR
  MAX.SPEED ---
 • NAME OF SHIP TUG HADAF
  PORT OF REGISTRY BANDAR ABBAS
  NUMBER OF REGISTRY 12039
  DATE OF REGISTRY 29.11.2012
  TYPE OF VESSEL TUG BOAT
  IMO NUMBER 9385570
  GROSS TONS 191 TON
  NET TONS 57 TON
  HULL MATERIAL STEEL
  LENGTH 26 M
  BREADTH 8 M
  DEPTH 3.65 M
  YEAR BUILT 2006
  PLACE OF BUILT INDONESIA
  CLASS SOCIETY ASIA
  NO.OF PROPELLER (S) 2
  CALL SIGN EPBY8
  POWER (KW) 757/6 KW
  TYPE OF MAIN ENGINES 2*6CYL.
  NO.OF MAIN ENGINES MITSUBISHI
  MAX.SPEED 8.40 KNOTS
 • NAME OF SHIP BARGE SARSAKHAT
  PORT OF REGISTRY BANDAR ABBAS
  NUMBER OF REGISTRY 10984
  DATE OF REGISTRY 30.11.1992
  TYPE OF VESSEL FLAT BARGE
  IMO NUMBER --
  GROSS TONS 1521 TON
  NET TONS 456 TON
  HULL MATERIAL STEEL
  LENGTH 83.75 M
  BREADTH 18.27 M
  DEPTH 4.27 M
  YEAR BUILT 1974
  PLACE OF BUILT IRAN
  CLASS SOCIETY ASIA
  NO.OF PROPELLER (S) ---
  CALL SIGN ---
  POWER (KW) ----
  TYPE OF MAIN ENGINES ---
  NO.OF MAIN ENGINES ----
  MAX.SPEED ----
 • NAME OF SHIP BARGE MAROOS 21
  PORT OF REGISTRY BANDAR IMAM KHOMEINI
  NUMBER OF REGISTRY 20541
  DATE OF REGISTRY 16.04.2003
  TYPE OF VESSEL FLAT BARGE
  IMO NUMBER ---
  GROSS TONS 875 TON
  NET TONS 262 TON
  HULL MATERIAL STEEL
  LENGTH 56.43 M
  BREADTH 15.63 M
  DEPTH 4.01 M
  YEAR BUILT 2002
  PLACE OF BUILT IRAN
  CLASS SOCIETY ASIA
  NO.OF PROPELLER (S) ---
  CALL SIGN ---
  POWER (KW) ---
  TYPE OF MAIN ENGINES ---
  NO.OF MAIN ENGINES ---
  MAX.SPEED ---
 • NAME OF SHIP BARGE PONEL
  PORT OF REGISTRY BANDAR ABBAS
  NUMBER OF REGISTRY 11567
  DATE OF REGISTRY 28.02.2008
  TYPE OF VESSEL FLAT BARGE
  IMO NUMBER ---
  GROSS TONS 837 TON
  NET TONS 251 TON
  HULL MATERIAL STEEL
  LENGTH 54.80 M
  BREADTH 15 M
  DEPTH 4.16 M
  YEAR BUILT 2007
  PLACE OF BUILT IRAN
  CLASS SOCIETY GL
  NO.OF PROPELLER (S) ---
  CALL SIGN ---
  POWER (KW) ---
  TYPE OF MAIN ENGINES ---
  NO.OF MAIN ENGINES ---
  MAX.SPEED ---
 • NAME OF SHIP BARGE PARGAM
  PORT OF REGISTRY BANDAR ABBAS
  NUMBER OF REGISTRY 11472
  DATE OF REGISTRY 12.11.2005
  TYPE OF VESSEL FLAT BARGE
  IMO NUMBER ---
  GROSS TONS 837 TON
  NET TONS 251 TON
  HULL MATERIAL STEEL
  LENGTH 54.80 M
  BREADTH 15 M
  DEPTH 4.16 M
  YEAR BUILT 2005
  PLACE OF BUILT IRAN
  CLASS SOCIETY ASIA
  NO.OF PROPELLER (S) ---
  CALL SIGN ---
  POWER (KW) ---
  TYPE OF MAIN ENGINES ---
  NO.OF MAIN ENGINES ---
  MAX.SPEED ---
 • NAME OF SHIP BARGE KHALIJ-791
  PORT OF REGISTRY BANDAR ABBAS
  NUMBER OF REGISTRY 11273
  DATE OF REGISTRY 18.07.2001
  TYPE OF VESSEL FLAT BARGE
  IMO NUMBER ---
  GROSS TONS 364.41 TON
  NET TONS 109.32 TON
  HULL MATERIAL STEEL
  LENGTH 42.65 M
  BREADTH 12.19 M
  DEPTH 3.05 M
  YEAR BUILT 2000
  PLACE OF BUILT IRAN
  CLASS SOCIETY IGS
  NO.OF PROPELLER (S) ---
  CALL SIGN ---
  POWER (KW) ---
  TYPE OF MAIN ENGINES ---
  NO.OF MAIN ENGINES ---
  MAX.SPEED ---